Medzinárodné Akcie

TM on the Management of Innovation Competencies for the Adoption of New Technologies

Názov akcie: TM on the Management of Innovation Competencies for the Adoption of New Technologies

Dátum konania od: 09.10.2023

Dátum konania do: 13.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 15.09.2023

Miesto konania: Vienna, Austria and virtual participation

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Management of Innovation Competencies for the Adoption of New Technologies

Prílohy:

MA-0298-2023_EVT2205455.rtf
MA-0298-2023_23-01736E_NV.pdf
MA-0298-2023_23-01736E_Encl.pdf

Aktualizácia: 24.08.2023