Medzinárodné Akcie

ITC on State System of Accounting for and Control of Nuclear Material

Názov akcie: ITC on State System of Accounting for and Control of Nuclear Material

Dátum konania od: 01.05.2023

Dátum konania do: 12.05.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 21.11.2022

Miesto konania: Oak Ridge, TN, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC on State System of Accounting for and Control of Nuclear Material

Prílohy:

MA-0298-2022_Nomination Form English.rtf
MA-0298-2022_C_Grant Application Form.rtf
MA-0298-2022_A_Participation form.rtf
MA-0298-2022_Information Sheet.pdf
MA-0298-2022_VN Announcement.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022