Medzinárodné Akcie

International Workshop on Medical Radioisotopes Supply

Názov akcie: International Workshop on Medical Radioisotopes Supply

Dátum konania od: 30.10.2023

Dátum konania do: 31.10.2023

Miesto konania: Paris, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Na uvedenú akciu sa nominujte priamo. V prípade účasti na akcii informujte ÚJD SR (Mgr. Boris Biksadský - boris.biksadsky@ujd.gov.sk).

Subjekt: International Workshop on Medical Radioisotopes Supply

Prílohy:

MA-0297-2023_Generic_Invitation 16 August 2023.pdf
MA-0297-2023_NEA Workshop on Medical Radioisotopes Agenda - 4Aug23.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023