Medzinárodné Akcie

RTC on Modelling Severe Accidents in Probabilistic Safety Assessment (PSA),

Názov akcie: RTC on Modelling Severe Accidents in Probabilistic Safety Assessment (PSA),

Dátum konania od: 23.10.2023

Dátum konania do: 27.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 28.08.2023

Miesto konania: Dubrovnik, Croatia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: RTC on Modelling Severe Accidents in Probabilistic Safety Assessment (PSA),

Prílohy:

MA-0296-2023_Invitation Letter TN-RER9160-2301457.pdf
MA-0296-2023_Information sheet (TN-RER9160-EVT2301457).pdf
MA-0296-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023