Medzinárodné Akcie

TM on the Implementation and Assessment of Knowledge Management Programmes

Názov akcie: TM on the Implementation and Assessment of Knowledge Management Programmes

Dátum konania od: 21.11.2023

Dátum konania do: 24.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 18.09.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Implementation and Assessment of Knowledge Management Programmes

Prílohy:

MA-0295-2023_23-03559E_NV.pdf
MA-0295-2023_23-03559E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023