Medzinárodné Akcie

Biennial Forum of the International Decommissioning Network

Názov akcie: Biennial Forum of the International Decommissioning Network

Dátum konania od: 28.11.2023

Dátum konania do: 30.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 09.10.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: Biennial Forum of the International Decommissioning Network

Prílohy:

MA-0294-2023_23-03542E_NV.pdf
MA-0294-2023_23-03542E_Encl.pdf
MA-0294-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023