Medzinárodné Akcie

RW on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Názov akcie: RW on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Dátum konania od: 16.10.2023

Dátum konania do: 27.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 28.09.2023

Miesto konania: Delft, Netherlands

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: RW on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0292-2023_23-03345E_NV.pdf
MA-0292-2023_23-03345E_Encl.pdf
MA-0292-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023