Medzinárodné Akcie

TM on International Nuclear Security Advisory Service Missions

Názov akcie: TM on International Nuclear Security Advisory Service Missions

Dátum konania od: 23.10.2023

Dátum konania do: 25.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 05.09.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: TM on International Nuclear Security Advisory Service Missions

Prílohy:

MA-0288-2023_23-03328E_NV.pdf
MA-0288-2023_23-03328E_Encl.pdf
MA-0288-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023