Medzinárodné Akcie

INSA ITC on Nuclear Safeguards (Theme – Cybersecurity for Physical Protection Support Personnel at Nuclear Facilities)

Názov akcie: INSA ITC on Nuclear Safeguards (Theme – Cybersecurity for Physical Protection Support Personnel at Nuclear Facilities)

Dátum konania od: 27.11.2023

Dátum konania do: 01.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 05.09.2023

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov. Po odoslaní nominácie bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: INSA ITC on Nuclear Safeguards (Theme - Cybersecurity for Physical Protection Support Personnel at Nuclear Facilities)

Prílohy:

MA-0286-2023_INSA ITC, Daejeon, Republic of Korea.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023