Medzinárodné Akcie

Meeting of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building

Názov akcie: Meeting of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building

Dátum konania od: 04.12.2023

Dátum konania do: 08.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 18.09.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Meeting of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building

Prílohy:

MA-0285-2023_23-03007E_NV.pdf
MA-0285-2023_23-03007E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023