Medzinárodné Akcie

Regional Meeting on Dosimetry Intercomparison Exercise

Názov akcie: Regional Meeting on Dosimetry Intercomparison Exercise

Dátum konania od: 16.10.2023

Dátum konania do: 20.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 14.08.2023

Miesto konania: Lisbon, Portugal

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: Regional Meeting on Dosimetry Intercomparison Exercise

Prílohy:

MA-0284-2023_ME-RER1021-2302299 Invitation Letter.doc.pdf
MA-0284-2023_ME-RER1021-2302299 Information Sheet.pdf
MA-0284-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023