Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Licensing and Construction Preparation and Oversight of Nuclear Power Plants

Názov akcie: Interregional Training Course on Licensing and Construction Preparation and Oversight of Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 13.11.2023

Dátum konania do: 24.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 08.09.2023

Miesto konania: Ulsan, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: Interregional Training Course on Licensing and Construction Preparation and Oversight of Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0283-2023_EVT2301018 Invitation Letter.pdf
MA-0283-2023_EVT2301018 Information Sheet.pdf
MA-0283-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023