Medzinárodné Akcie

RTC on Accelerated Breeding Techniques for the Development of Crop Tolerance to Abiotic Stress

Názov akcie: RTC on Accelerated Breeding Techniques for the Development of Crop Tolerance to Abiotic Stress

Dátum konania od: 06.11.2023

Dátum konania do: 17.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 18.07.2023

Miesto konania: Ankara, Türkiye

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: RTC on Accelerated Breeding Techniques for the Development of Crop Tolerance to Abiotic Stress

Prílohy:

MA-0282-2023_TN-RER5024-2201833 Invitation letter.pdf
MA-0282-2023_TN-RER5024-2201833 Infosheet.pdf
MA-0282-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023