Medzinárodné Akcie

Fourth Regional Seminar on Introduction to Nuclear Forensics

Názov akcie: Fourth Regional Seminar on Introduction to Nuclear Forensics

Dátum konania od: 12.12.2022

Dátum konania do: 16.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.10.2022

Miesto konania: Minsk, Belarus

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Fourth Regional Seminar on Introduction to Nuclear Forensics

Prílohy:

MA-0282-2022_22-03784E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022