Medzinárodné Akcie

RTC on Cosmic Ray Neutron Sensor for Soil Moisture Assessment

Názov akcie: RTC on Cosmic Ray Neutron Sensor for Soil Moisture Assessment

Dátum konania od: 02.10.2023

Dátum konania do: 13.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 11.08.2023

Miesto konania: Constanta, Romania

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: RTC on Cosmic Ray Neutron Sensor for Soil Moisture Assessment

Prílohy:

MA-0281-2023_TN-RER5028-2304328 Invitation Letter.pdf
MA-0281-2023_TN-RER5028-2304328 Information sheet.pdf
MA-0281-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023