Medzinárodné Akcie

TM on the Results of Phase 6 and Preparation of Phase 7 of the International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) Programme

Názov akcie: TM on the Results of Phase 6 and Preparation of Phase 7 of the International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) Programme

Dátum konania od: 28.11.2023

Dátum konania do: 30.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 25.09.2023

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Results of Phase 6 and Preparation of Phase 7 of the International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) Programme

Prílohy:

MA-0280-2023_23-03171E_NV.pdf
MA-0280-2023_23-03171E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023