Medzinárodné Akcie

ITC on Application of INPRO Nuclear Energy System(s) Assessment Methodology for Sustainability Assessment of Small Modular Reactors and Microreactors

Názov akcie: ITC on Application of INPRO Nuclear Energy System(s) Assessment Methodology for Sustainability Assessment of Small Modular Reactors and Microreactors

Dátum konania od: 02.10.2023

Dátum konania do: 06.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 02.08.2023

Miesto konania: St. Petersburg, RF

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC on Application of INPRO Nuclear Energy System(s) Assessment Methodology for Sustainability Assessment of Small Modular Reactors and Microreactors

Prílohy:

MA-0279-2023_OEH Form.rtf
MA-0279-2023_EVT2301225 Invitation Letter (NLO).pdf
MA-0279-2023_EVT2301225 Information Sheet.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023