Medzinárodné Akcie

IC on Advancing Sustainable Futures (ICASF 2023)

Názov akcie: IC on Advancing Sustainable Futures (ICASF 2023)

Dátum konania od: 05.12.2023

Dátum konania do: 06.12.2023

Miesto konania: Dubai, United Arab Emirates

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Pre informáciu

Subjekt: IC on Advancing Sustainable Futures (ICASF 2023)

Prílohy:

MA-0278-2023_International Conference on Advancing Sustainable Futures (ICASF 2023).rtf

Aktualizácia: 22.08.2023