Medzinárodné Akcie

TM on the Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study on Potential of Innovative Nuclear Installations to Suppport Multi-Recycling of Fuel in a Nuclear Energy System (STEP FORWARD)

Názov akcie: TM on the Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study on Potential of Innovative Nuclear Installations to Suppport Multi-Recycling of Fuel in a Nuclear Energy System (STEP FORWARD)

Dátum konania od: 29.11.2022

Dátum konania do: 02.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 14.10.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study on Potential of Innovative Nuclear Installations to Suppport Multi-Recycling of Fuel in a Nuclear Energy System (STEP FORWARD)

Prílohy:

MA-0278-2022_22-04051E_NV.pdf

Aktualizácia: 23.09.2022