Medzinárodné Akcie

TM on on Waste Minimization (Optimization) at Nuclear Power Plant Operations (International Predisposal Network, IPN)

Názov akcie: TM on on Waste Minimization (Optimization) at Nuclear Power Plant Operations (International Predisposal Network, IPN)

Dátum konania od: 21.11.2022

Dátum konania do: 25.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 07.10.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on on Waste Minimization (Optimization) at Nuclear Power Plant Operations (International Predisposal Network, IPN)

Prílohy:

MA-0276-2022_22-03995E_NV.pdf

Aktualizácia: 20.09.2022