Medzinárodné Akcie

Third Annual Meeting of the Network of Front Line Officers

Názov akcie: Third Annual Meeting of the Network of Front Line Officers

Dátum konania od: 11.10.2022

Dátum konania do: 13.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Third Annual Meeting of the Network of Front Line Officers

Prílohy:

MA-0275-2022_22-03895E_NV.pdf

Aktualizácia: 16.09.2022