Medzinárodné Akcie

Seventh Technical Meeting on the International Project on Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research Facilities

Názov akcie: Seventh Technical Meeting on the International Project on Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research Facilities

Dátum konania od: 09.10.2023

Dátum konania do: 13.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 07.08.2023

Miesto konania: Copenhagen, Denmark

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Seventh Technical Meeting on the International Project on Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research Facilities

Prílohy:

MA-0274-2023_23-02998E_NV.pdf
MA-0274-2023_23-02998E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023