Medzinárodné Akcie

RTC on Computer Security Fundamentals for Nuclear Security

Názov akcie: RTC on Computer Security Fundamentals for Nuclear Security

Dátum konania od: 31.10.2022

Dátum konania do: 04.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 26.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: RTC on Computer Security Fundamentals for Nuclear Security

Prílohy:

MA-0274-2022_EVT1905770_Note Verbale and Annexes.pdf

Aktualizácia: 14.09.2022