Medzinárodné Akcie

International Workshop on Managing the Transition from Operation to Decommissioning

Názov akcie: International Workshop on Managing the Transition from Operation to Decommissioning

Dátum konania od: 12.12.2022

Dátum konania do: 16.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 03.10.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop on Managing the Transition from Operation to Decommissioning

Prílohy:

MA-0273-2022_22-03687E_NV.pdf

Aktualizácia: 12.09.2022