Medzinárodné Akcie

International Meeting of the Points of Contact for the Purpose of Facilitating the Import and Export of Radioactive Sources in Accordance with the Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources

Názov akcie: International Meeting of the Points of Contact for the Purpose of Facilitating the Import and Export of Radioactive Sources in Accordance with the Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources

Dátum konania od: 24.01.2023

Dátum konania do: 27.01.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 23.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Meeting of the Points of Contact for the Purpose of Facilitating the Import and Export of Radioactive Sources in Accordance with the Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources

Prílohy:

MA-0272-2022_22-03804E_NV.pdf

Aktualizácia: 12.09.2022