Medzinárodné Akcie

TM on the International Network on Life Management of Nuclear Power Plants

Názov akcie: TM on the International Network on Life Management of Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 01.11.2022

Dátum konania do: 04.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.09.2022

Miesto konania: Řež, Czech Republic

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the International Network on Life Management of Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0271-2022_22-03596E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 12.09.2022