Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Nuclear Security Countermeasures for Uncrewed Aerial Vehicles

Názov akcie: Technical Meeting on Nuclear Security Countermeasures for Uncrewed Aerial Vehicles

Dátum konania od: 30.10.2023

Dátum konania do: 03.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 11.08.2023

Miesto konania: Albuquerque, NM, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Nuclear Security Countermeasures for Uncrewed Aerial Vehicles

Prílohy:

MA-0270-2023_23-03014E_Encl_MSs.pdf
MA-0270-2023_23-03014E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023