Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Embedding Leadership Within the Nuclear Organization

Názov akcie: Technical Meeting on Embedding Leadership Within the Nuclear Organization

Dátum konania od: 13.12.2022

Dátum konania do: 16.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 14.10.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Embedding Leadership Within the Nuclear Organization

Prílohy:

MA-0270-2022_22-03720E_NV.pdf

Aktualizácia: 07.09.2022