Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Strengthening Human and Organizational Resilience in Nuclear Organizations

Názov akcie: Technical Meeting on Strengthening Human and Organizational Resilience in Nuclear Organizations

Dátum konania od: 12.12.2023

Dátum konania do: 15.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 04.10.2023

Miesto konania: Vienna, Austria + online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Strengthening Human and Organizational Resilience in Nuclear Organizations

Prílohy:

MA-0269-2023_23-03054E_Encl.pdf
MA-0269-2023_23-03054E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023