Medzinárodné Akcie

TM on Common Cause Failures in Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems

Názov akcie: TM on Common Cause Failures in Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems

Dátum konania od: 06.12.2022

Dátum konania do: 08.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 30.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Common Cause Failures in Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems

Prílohy:

MA-0265-2022_22-03613E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 02.09.2022