Medzinárodné Akcie

20th INPRO Dialogue Forum on Challenges and Issues in Capacity Building for Ensuring Nuclear Energy Sustainable Development

Názov akcie: 20th INPRO Dialogue Forum on Challenges and Issues in Capacity Building for Ensuring Nuclear Energy Sustainable Development

Dátum konania od: 14.11.2022

Dátum konania do: 18.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 16.09.2022

Miesto konania: Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 20th INPRO Dialogue Forum on Challenges and Issues in Capacity Building for Ensuring Nuclear Energy Sustainable Development

Prílohy:

MA-0263-2022_EVT12103278_NV.pdf

Aktualizácia: 02.09.2022