Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Public Information and Communication: Standards, Mechanisms and Challenges for Regulatory Bodies for Nuclear Safety and Security

Názov akcie: Regional Workshop on Public Information and Communication: Standards, Mechanisms and Challenges for Regulatory Bodies for Nuclear Safety and Security

Dátum konania od: 24.10.2022

Dátum konania do: 26.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.08.2022

Miesto konania: Belgrade, Serbia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Regional Workshop on Public Information and Communication: Standards, Mechanisms and Challenges for Regulatory Bodies for Nuclear Safety and Security

Prílohy:

MA-0260-2022_22-03618E_NV.pdf

Aktualizácia: 25.08.2022