Medzinárodné Akcie

TM for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events in Nuclear Power Plants

Názov akcie: TM for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events in Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 16.10.2023

Dátum konania do: 19.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 24.07.2023

Miesto konania: Paris, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events in Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0259-2023_23-02833E_NV.pdf
MA-0259-2023_23-02833E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023