Medzinárodné Akcie

Second Meeting of Legal and Technical Experts on the Need for Revision of the Nuclear Security Fundamentals

Názov akcie: Second Meeting of Legal and Technical Experts on the Need for Revision of the Nuclear Security Fundamentals

Dátum konania od: 19.12.2022

Dátum konania do: 21.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 30.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Second Meeting of Legal and Technical Experts on the Need for Revision of the Nuclear Security Fundamentals

Prílohy:

MA-0258-2022_22-03383E.pdf

Aktualizácia: 22.08.2022