Medzinárodné Akcie

TM on Probabilistic Safety Assessment of Nuclear Installations in Relation to External Events and their Combinations

Názov akcie: TM on Probabilistic Safety Assessment of Nuclear Installations in Relation to External Events and their Combinations

Dátum konania od: 06.11.2023

Dátum konania do: 10.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 10.09.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Probabilistic Safety Assessment of Nuclear Installations in Relation to External Events and their Combinations

Prílohy:

MA-0257-2023_23-02829E_NV.pdf
MA-0257-2023_23-02829E_Encl .pdf

Aktualizácia: 22.08.2023