Medzinárodné Akcie

TM on Operational Experiences of Spent Fuel and High Level Waste Transportation

Názov akcie: TM on Operational Experiences of Spent Fuel and High Level Waste Transportation

Dátum konania od: 24.10.2022

Dátum konania do: 28.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 09.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Operational Experiences of Spent Fuel and High Level Waste Transportation

Prílohy:

MA-0257-2022_22-03425E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.08.2022