Medzinárodné Akcie

International Workshop on Training and Educational Needs to Implement Decommissioning Projects

Názov akcie: International Workshop on Training and Educational Needs to Implement Decommissioning Projects

Dátum konania od: 06.11.2023

Dátum konania do: 09.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 21.08.2023

Miesto konania: Ulsan, Korea, Republic of,

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop on Training and Educational Needs to Implement Decommissioning Projects

Prílohy:

MA-0255-2023_23-02673E_NV.pdf
MA-0255-2023_23-02673E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023