Medzinárodné Akcie

Basic Training Course on Multiple Stressors and Ocean Acidification

Názov akcie: Basic Training Course on Multiple Stressors and Ocean Acidification

Dátum konania od: 24.10.2022

Dátum konania do: 04.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 05.09.2022

Miesto konania: Monaco

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Basic Training Course on Multiple Stressors and Ocean Acidification

Prílohy:

MA-0254-2022_22-03477E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.08.2022