Medzinárodné Akcie

31st Meeting of the INPRO Steering Committee

Názov akcie: 31st Meeting of the INPRO Steering Committee

Dátum konania od: 31.10.2022

Dátum konania do: 04.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 26.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 31st Meeting of the INPRO Steering Committee

Prílohy:

MA-0253-2022_22-03298E_NV.pdf

Aktualizácia: 11.08.2022