Medzinárodné Akcie

TM of the Points of Contact for Integrated Nuclear Security Sustainability Plans

Názov akcie: TM of the Points of Contact for Integrated Nuclear Security Sustainability Plans

Dátum konania od: 23.10.2023

Dátum konania do: 25.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 31.07.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM of the Points of Contact for Integrated Nuclear Security Sustainability Plans

Prílohy:

MA-0252-2023_23-02719E_NV.pdf
MA-0252-2023_23-02719E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023