Medzinárodné Akcie

15th International Nuclear Regulatory Inspection Workshop

Názov akcie: 15th International Nuclear Regulatory Inspection Workshop

Dátum konania od: 02.10.2022

Dátum konania do: 06.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 25.08.2022

Miesto konania: Warsaw, Pland

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o registráciu adresujte na Mgr. Borisa Biksadského, ÚJD SR boris.biksadsky@ujd.gov.sk

Subjekt: 15th International Nuclear Regulatory Inspection Workshop

Prílohy:

MA-0252-2022_2022 in Poland_announcement.pdf
MA-0252-2022_WGIP workshop.rtf

Aktualizácia: 11.08.2022