Medzinárodné Akcie

Training Course on Data Quality Assurance in Stable Isotope Laboratories

Názov akcie: Training Course on Data Quality Assurance in Stable Isotope Laboratories

Dátum konania od: 22.11.2022

Dátum konania do: 24.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 02.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Course on Data Quality Assurance in Stable Isotope Laboratories

Prílohy:

MA-0250-2022_22-03314E_NV.pdf

Aktualizácia: 08.08.2022