Medzinárodné Akcie

TM on Stakeholder Involvement and Public Communication

Názov akcie: TM on Stakeholder Involvement and Public Communication

Dátum konania od: 22.11.2022

Dátum konania do: 25.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Stakeholder Involvement and Public Communication

Prílohy:

MA-0249-2022_22-03229E_NV.pdf

Aktualizácia: 08.08.2022