Medzinárodné Akcie

TM of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building and Knowledge Management

Názov akcie: TM of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building and Knowledge Management

Dátum konania od: 05.12.2022

Dátum konania do: 09.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building and Knowledge Management

Prílohy:

MA-0248-2022_22-03206E_NV.pdf

Aktualizácia: 08.08.2022