Medzinárodné Akcie

Second Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Názov akcie: Second Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Dátum konania od: 06.11.2023

Dátum konania do: 17.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 31.07.2023

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Second Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Prílohy:

MA-0246-2023_23-02628E_NV.pdf
MA-0246-2023_23-02628E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023