Medzinárodné Akcie

TM for Municipalities with Nuclear Facilities

Názov akcie: TM for Municipalities with Nuclear Facilities

Dátum konania od: 31.10.2022

Dátum konania do: 04.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 25.08.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM for Municipalities with Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0246-2022_22-03094E_NV.pdf

Aktualizácia: 03.08.2022