Medzinárodné Akcie

TM on the Use of Uncrewed Aerial Systems for Radiation Detection and Surveillance

Názov akcie: TM on the Use of Uncrewed Aerial Systems for Radiation Detection and Surveillance

Dátum konania od: 26.09.2022

Dátum konania do: 30.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.08.2022

Miesto konania: Brno, Czech Republic

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Use of Uncrewed Aerial Systems for Radiation Detection and Surveillance

Prílohy:

MA-0244-2022_22-01769E_NV.pdf

Aktualizácia: 03.08.2022