Medzinárodné Akcie

RW on Gaps Identification in Regulatory Control of Exposure to Radiation from Consumer Products

Názov akcie: RW on Gaps Identification in Regulatory Control of Exposure to Radiation from Consumer Products

Dátum konania od: 14.11.2022

Dátum konania do: 16.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 02.09.2022

Miesto konania: Ljubljana, Slovenia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on Gaps Identification in Regulatory Control of Exposure to Radiation from Consumer Products

Prílohy:

MA-0243-2022_Invitation letter.pdf
MA-0243-2022_Information Sheet.pdf
MA-0243-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 03.08.2022