Medzinárodné Akcie

TM on Achievements and Challenges in Radioactive Waste Characterization

Názov akcie: TM on Achievements and Challenges in Radioactive Waste Characterization

Dátum konania od: 10.10.2022

Dátum konania do: 14.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 19.08.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Achievements and Challenges in Radioactive Waste Characterization

Prílohy:

MA-0242-2022_22-02739E_NV.pdf

Aktualizácia: 02.08.2022