Medzinárodné Akcie

RW on Application of a Graded Approach in Regulating the Safety of Radiation Sources

Názov akcie: RW on Application of a Graded Approach in Regulating the Safety of Radiation Sources

Dátum konania od: 03.10.2022

Dátum konania do: 07.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.08.2022

Miesto konania: Athens, Greece

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on Application of a Graded Approach in Regulating the Safety of Radiation Sources

Prílohy:

MA-0241-2022_ME-RER9158-2204605_Invitation Letter_28July2022.pdf
MA-0241-2022_ME-RER9158-2204605_Information Sheet_28July2022.pdf
MA-0241-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 02.08.2022